Như những nắm bông tròn
Lon ton theo chân Mẹ
Kìa, mấy chú gà con
Sao mà xinh xắn thế!

Không được bồng được bế
Gà vẫn không khóc nhè
Giỏi hơn nhiều em bé
Nũng mẹ khóc oe oe...

Dễ thương và vui vẻ
Xinh như nắm bông tròn
Em yêu chú Gà con
Không bao giờ quấy Mẹ!


30/10/1996