Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 05:51

江上聞猿

楓岸月斜明,
猿啼旅夢驚。
愁多腸易斷,
不待第三聲。

 

Giang thượng văn viên

Phong ngạn nguyệt tà minh,
Viên đề lữ mộng kinh.
Sầu đa trường dị đoạn,
Bất đãi đệ tam thanh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Bờ phong trăng tà chiếu sáng
Vượn kêu kinh mộng xa quê
Người buồn ruột gan muốn đứt
Không chờ ba tiếng não nề

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ phong chếch bóng trăng vàng
Vượn kêu mộng khách muôn ngàn xót xa
Nỗi buồn gan ruột cắt ra
Đợi chi ba tiếng đã sa mối sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên bờ trồng phong trăng sáng lặn
Tiếng vượn kêu kinh mộng khách du
Buồn nhiều lòng dễ thương đau
Không chờ ba tiếng lòng sầu tả tơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bờ phong ánh trăng tà
Vượn kêu kinh mộng dứt.
Buồn nhiều lòng dễ đứt
Không chờ tiếng thứ ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời