示眾(休尋少室與曹溪)

休尋少室與曹溪,
體性明明未有迷。
古月照非關遠近,
天風吹不揀高低。
秋光黑白隨緣色,
蓮蕊紅香不著泥。
妙曲本來須舉唱,
莫尋南北與東西。

 

Thị chúng (Hưu tầm Thiếu Thất dữ Tào Khê)

Hưu tầm Thiếu Thất dữ Tào Khê,
Thể tính minh minh vị hữu mê.
Cổ nguyệt chiếu phi quan viễn cận,
Thiên phong xuy bất giản cao đê.
Thu quang hắc bạch tuỳ duyên sắc,
Liên nhị hồng hương bất trước nê.
Diệu khúc bản lai tu cử xướng,
Mạc tầm nam bắc dữ đông tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Đừng có tìm Thiếu Thất với Tào Khê,
Thể tính vằng vặc, chưa có mê lầm.
Mặt trăng xưa soi nào kể gì xa hay gần,
Gió trời thổi nào chọn nơi cao hay thấp.
Ánh sáng mùa thu lúc đen lúc trắng, thuỳ theo duyên sắc,
Nhị sen đỏ thơm, chẳng nhuốm bùn.
Khúc kỳ diệu “bản lai” nên cất giọng hát,
Chẳng phải tìm ở nam bắc với đông tây.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thôi tìm núi Thiếu với khe Tào,
Tính sáng chưa mê lẫn chút nào.
Há quản gần xa, trăng cứ dọi,
Lo gì cao thấp, gió đều xao.
Thu trong, biếc hẳn tuỳ duyên sắc,
Sen ngát, hồng đau bởi nước ao.
Khúc diệu "gốc nguồn" xin cứ hát,
Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đừng tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể tính ngời ngời chưa lầm mê
Xa gần nào kể trăng xưa chiếu
Thấp cao chẳng chọn gió trời về
Ánh thu mờ tỏ tuỳ duyên sắc
Bùn không bám nhuộm nhuỵ sen quê
Diệu khúc cội nguồn nên cất giọng
Chẳng kiếm bốn phương đạo Bồ đề

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thôi tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể Tính ngời ngời chẳng có mê
Gió thổi đâu màng cao với thấp
Trăng soi nào ngán thị hay quê
Áng thu mờ tỏ tuỳ theo cảnh
Sen nhuỵ thơm hồng chẳng chấp nê
Diệu khúc muôn đời nên cất giọng
chớ tìm Nam Bắc với Đông Tê.

Nhất Nguyên
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng tìm Thiếu Thất với Khe Tào,
Thể tính sáng, chưa lầm chút nào.
Chẳng kể xa gần trăng vẫn rọi,
Gió gào đâu chọn thấp hay cao.
Sáng thu đen trắng tuỳ duyên sắc,
Sen đỏ thơm không bùn nhuốm ao.
Khúc diệu “bản lai” nên cất giọng,
Đông Tây Nam Bắc chẳng tìm nao.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng tìm Thiếu Thất, Khe Tào,
Sáng ngời thể tính, chút nào lầm đâu.
Xa gần chẳng kể trăng thâu,
Gió gào có chọn thấp cao sa mù.
Tuỳ duyên đen trắng sắc thu,
Sen thơm đỏ thắm chả bù nhuốm ao.
“Bản lai” khúc diệu cất cao,
Đông Tây Nam Bắc nơi nao chẳng tìm.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thôi tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể tánh sáng ngời chửa từng mê.
Trăng cổ chiếu soi nào cận viễn
Gió trời thổi mát thấp cao chê.
Ánh thu đen trắng tuỳ duyên sắc
Sen nở thơm hồng bùn chẳng hề.
Diệu khúc xưa nay cần cứ hát
Chớ tìm nam bắc với đông tê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Ngưng tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể Tính sáng ngời chửa có mê
Trăng cũ gần xa soi chẳng ngại
Gió trời cao thấp thổi không chê
Thơm hồng sen nở, bùn không dính
Đen trắng Thu mang, sắc níu về
Diệu khúc xưa nay nên hát xướng
Đông Tây Nam Bắc chớ tìm chi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời