31/05/2024 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị chúng (Hưu tầm Thiếu Thất dữ Tào Khê)
示眾(休尋少室與曹溪)

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:16

 

Nguyên tác

休尋少室與曹溪,
體性明明未有迷。
古月照非關遠近,
天風吹不揀高低。
秋光黑白隨緣色,
蓮蕊紅香不著泥。
妙曲本來須舉唱,
莫尋南北與東西。

Phiên âm

Hưu tầm Thiếu Thất[1] dữ Tào Khê[2],
Thể tính minh minh vị hữu mê.
Cổ nguyệt chiếu phi quan viễn cận,
Thiên phong xuy bất giản cao đê.
Thu quang hắc bạch tuỳ duyên sắc,
Liên nhị hồng hương bất trước nê.
Diệu khúc bản lai tu cử xướng,
Mạc tầm nam bắc dữ đông tê (tây).

Dịch nghĩa

Đừng có tìm Thiếu Thất với Tào Khê,
Thể tính vằng vặc, chưa có mê lầm.
Mặt trăng xưa soi nào kể gì xa hay gần,
Gió trời thổi nào chọn nơi cao hay thấp.
Ánh sáng mùa thu lúc đen lúc trắng, thuỳ theo duyên sắc,
Nhị sen đỏ thơm, chẳng nhuốm bùn.
Khúc kỳ diệu “bản lai” nên cất giọng hát,
Chẳng phải tìm ở nam bắc với đông tây.

Bản dịch của Huệ Chi

Thôi tìm núi Thiếu với khe Tào,
Tính sáng chưa mê lẫn chút nào.
Há quản gần xa, trăng cứ dọi,
Lo gì cao thấp, gió đều xao.
Thu trong, biếc hẳn tuỳ duyên sắc,
Sen ngát, hồng đau bởi nước ao.
Khúc diệu "gốc nguồn" xin cứ hát,
Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nao.
[1] Chùa Thiếu Lâm ở sườn âm (bắc) núi Thiếu Thất nên lấy tên là Thiếu Lâm tự. Bồ Đề Đạt Ma 9 năm tham thiền ở động Thiếu Thất là tị tổ của Thiếu Lâm võ công, là sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa.
[2] Ở Quảng Đông có ngôi chùa Bảo Lâm hay còn gọi là Nam Hoa từng là đạo tràng lớn của Đại sư Huệ Năng (638-713), tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Hoa. Từ phái thiền Tào Khê sinh ra 5 dòng thiền Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp nhãn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thị chúng (Hưu tầm Thiếu Thất dữ Tào Khê)