15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 22:35

頌聖宗道學

聖學高明達古今,
竊然龍藏貫花心。
釋風既得開拳寶,
祖意將無透水針。
智拔禪關通少室,
情超教海跨威音。
人間只見千山秀,
誰聽猿啼深處深。

 

Tụng Thánh Tông đạo học

Thánh học cao minh đạt cổ câm (kim),
Thiết nhiên long tạng quán hoa tâm.
Thích phong ký đắc khai quyền bảo,
Tổ ý tương vô thấu thuỷ châm.
Trí bạt Thiền quan thông Thiếu Thất,
Tình siêu giáo hải khoá Uy Âm.
Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú,
Thuỳ thính viên đề thâm xứ thâm.

 

Dịch nghĩa

Cái học của bậc thánh cao minh thông suốt cả xưa nay,
Rõ ràng kinh tạng ở Long cung đã thấu suốt được tâm hoa.
Phong độ của Thiền đã được pháp bảo mở bàn tay,
Ý Tổ hầu như không ý nào không phải là chiếc kim thấu tới đáy nước.
Trí hội nơi cửa Thiền sánh ngang với Thiếu Thất,
Tình vượt ngoài bể giáo át cả Uy Âm.
Người đời chỉ thấy núi non xanh tốt,
Nào ai nghe thấy tiếng vượn kêu sâu thẳm trong nơi sâu thẳm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Thánh học cao vời suốt cổ kim,
Kho rồng riêng thấu tận gan tim.
Phật phong: được bán trong tay mở,
Tổ ý: nhìn kim đáy nước chìm.
Trí bạt cửa Thiền thông Thiếu Thất,
Tình sâu biển giáo át Uy Âm.
Người đời chỉ thấy non sông đẹp,
Ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thánh Tông tuệ sáng hiểu cổ kim
Kinh từ Long cung thấu tận tim
Độ thiền mở được tay nắm ngọc
Ý tổ kim rơi nước khó tìm
Trí thông Thiếu Thất thiền môn vượt
Tình quá Uy Âm biển giáo truyền
Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp
Rừng sâu ai nghe vượn kêu đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thánh học cao minh xưa đến nay,
Long cung kinh tạng thấu tâm này.
Độ Thiền pháp bảo bàn tay mở,
Đáy nước nhìn kim Ý Tổ bày.
Trí hội cửa Thiền ngang Thiếu Thất,
Tình sâu bể giáo át Uy Âm.
Người đời chỉ thấy non xanh đẹp,
Ai thấy rừng sâu tiếng vượn trầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời