春日晏起

蝶夢探花神,
起睇栩栩身。
東窗日欲午,
太古一遺民。

 

Xuân nhật án khởi

Điệp mộng thám hoa thần,
Khởi đệ hủ hủ thân.
Đông song nhật dục ngọ,
Thái cổ nhất di dân.

 

Dịch nghĩa

Mộng làm bướm thăm thần hoa,
Trở dậy liếc thấy mình vẫn là thân sống động.
Cửa sở phía đông mặt trời gần tới giữa trưa,
(Mình chẳng khác) một dân còn sót lại từ thời thái cổ.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Mộng làm bướm thăm thần hoa,
Trở dậy liếc: vẫn thân ta sờ sờ.
Mặt trời gần tới giữa trưa,
Dân thời thái cồ còn lưa có mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng thân hoá bướm viếng thần hoa
Tỉnh giấc nhìn xem cũng chỉ ta
Trời rọi cửa đông gần đỉnh ngọ
Phải dân thái cổ sót đây à!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời