Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 07:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2022 16:18

秋日客中作

陶朱慣逐五湖遊,
薤簞涼回不覺秋。
蜂鼓胡群迎水起,
雞銀唐賈換榔投。
將蕪松菊空來月,
正美蓴鱸尚繫舟。
虛負家庄重九約,
棉花狂絮亂撩愁。

 

Thu nhật khách trung tác

Đào Chu quán trục Ngũ hồ du,
Giới đạn lương hồi bất giác thu.
Phong cổ Hồ quần nghinh thuỷ khởi.
Kê ngân Đường cổ hoán lang đầu,
Tương vu tùng cúc không lai nguyệt,
Chính mỹ thuần lô thượng hệ chu.
Hư phụ gia trang trùng cửu ước,
Miên hoa cuồng nhứ loạn liêu sầu.

 

Dịch nghĩa

Thuyền của Đào Chu quen chơi nơi cảnh Ngũ hồ,
Chiếu trúc đêm nằm thấy lạnh, chẳng để ý gì là trời đã sang thu.
Vào hội rước nước, dân bản xứ người Miên đánh trống hình con ong,
Tung vốn mua cau, khách hàng buôn Trung Quốc dốc trọn số bạc con gà.
Gốc tùng khóm cúc, vườn cũ bỏ hầu hoang, mảnh trăng kia tuy có sáng soi, nhưng ai ở nhà mà ngắm cảnh đẹp.
Gỏi cá canh rau, món ăn ngon vẫn sẵn, con thuyền nọ nay còn buột chặt, vậy ai về nhà mà hưởng thú thôn quê?
Mồng chín tháng chín, lỡ hẹn lên núi cao đi chơi với anh em,
Ở đây chỉ thấy cảnh bông hoa gạo bay tứ tung làm gợi thêm mối sầu của du khách.


Bài thơ này được sáng tác lúc tác giả đi tránh loạn ở Cao Miên.

Nguồn: Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, NXB Lửa thiêng, 1972, tr. 220

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Đào Chu quen thói Ngũ hồ du,
Chiếu lạnh đêm nằm chẳng ngỡ thu.
Chinh trống dân Hồ mê đón nước,
Trút tiền chú Khách đón mua cau.
Cúc tùng hoang dại, trăng suông bóng,
Thuyền buộc lòng ai nhớ cá rau.
Trùng cửu hẹn rồi, lên dạo núi,
Hoa bay tản mạn, khiến ai sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thu nhật khách trung tác của Trịnh Hoài Đức

câu 2 chép sai, ko ai hiểu được, đúng phải là: "chiếu lạnh đêm nằm chẳng NGỠ thu".
và câu 3 đúng ra là: "CHINH [chiêng] trống dần Hồ..."

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đào Chu quen dạo Ngũ hồ,
Chiếu đêm nằm lạnh, bất ngờ thu sang.
Hội rước nước, trống ong vang,
Khách buôn xỉa bạc mua hàng cau tươi.
Cúc tùng vườn cũ trăng soi,
Thú quê gợi đó, thuyền người buộc dây.
Hẹn trùng dương đã lỡ ngày,
Điên cuồng hoa gạo tung bay gợi sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời