Trôi yên lặng, an nhàn từng đám
Trên sông, lầu còn án núi ngàn
Không về, suốt buổi lang thang
Phá hư vẻ đẹp trời quang muôn trùng

tửu tận tình do tại