Nắng hanh vừa mới đến
Hoa cúc vẫn chưa vàng
Mùa thu còn ẩn hiện
Bất ngờ đông đã sang

Vừa kịp trở heo may
Trời đã mưa dâng đầy
Mưa bay mờ hàng cây
Phố mờ mưa giăng bay

Lòng mong chi chiều nay
Có gì đâu để nói
Mưa vẫn là mưa bụi
Cây vẫn là hàng cây

Cho mùa đông đến sớm
Giữa tuần tự tháng ngày
Cho lời lên thành tiếng
Trong lòng yêu lâu nay...?