15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/10/2009 09:03 bởi demmuadong
Trịnh Bích Ba sinh năm 1952 tại Hà Nội, là một giáo viên dạy văn. Bà là con gái của học giả Trịnh Đình Dư, cử nhân Nho học.

Các tập thơ tiêu biểu:
- Con lớn lên như thế nào
- Viết cho mình