Ngày hôm nay đong gạo đã xong rồi
Đóng sách vở, mai đưa con đến lớp
Sáng đi dạy, còn buổi chiều đi họp
Và ngày kia, chủ nhật bạn đến chơi

Để cuộc sống đừng nặng nề quá đỗi
Đặt cái đích hằng ngày chỉ ngắn ngắn thế thôi.


Trích trong tuyển tập thơ "Thầy giáo và nhà trường".