Mùa đông có bao giờ độc thân
mà cứ mang gió lạnh lùa vào chiếu giường những người cô độc
chưa đủ sao
ngươi lại còn rắc tuyết
tuyết trắng tinh tuyết lạnh đến ghê người.

Rên lên không đỡ lạnh
hát và nhảy múa cho đỡ lạnh
hát với ai nhảy múa với ai
những kẻ độc thân thức trắng đêm dài

Lạnh mãi thành quen
sống chung cùng giá lạnh
không biết ngoài kia mùa xuân nhí nhảnh
chuẩn bị đánh ghen cùng mùa đông...


Phố mùa đông, 2016