Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Quách Tấn (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 17/12/2018 21:42 bởi tôn tiền tử
Trần Sở Nam 陳楚南 người đời Thanh, chưa rõ thân thế, có một bài thơ Đề bối diện mỹ nhân đồ 題背面美人圖 được Viên Mai chép trong Tuỳ Viên thi thoại.