Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:23

輓文憲侯

山豈忍埋成器玉,
月空自照少年魂。

 

Vãn Văn Hiến hầu

Sơn khởi nhẫn mai thành khí ngọc,
Nguyệt không tự chiếu thiếu niên hồn.

 

Dịch nghĩa

Núi há nỡ chôn hòn ngọc đã mài dũa thành đồ vật?
Trăng luống soi dọi mảnh hồn của kẻ thiếu niên.


Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong An Nam chí lược.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ngọc mới mài xong núi nỡ chôn?
Trăng suông soi dọi chút anh hồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi nỡ chôn đi viên ngọc dũa
Trăng suông dọi mãi chút hồn linh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi nỡ chôn vùi ngọc đã dũa?
Trăng luống soi hồn kẻ thiếu niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời