15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:14

勝封侯

簑笠五湖榮佩印,
桑麻蔽野勝封侯。

 

Thắng phong hầu

Thoa lạp Ngũ Hồ vinh bội ấn,
Tang ma tế dã thắng phong hầu.

 

Dịch nghĩa

Mang tơi đội nón ở chốn Ngũ Hồ vinh dự hơn đeo ấn,
Dâu gai đầy nơi đồng nội sướng hơn được phong hầu.


Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Huy Giu

Tơi nón Ngũ Hồ hơn giữ ấn,
Dâu gia đầy nội vượt phong hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngũ Hồ tơi nón vinh hơn ấn
Đồng nội dâu gai sướng vượt hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Hồ tơi nón vinh hơn ấn,
Đầy nội dâu gai vượt tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời