23/07/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Văn Hiến hầu
輓文憲侯

Tác giả: Trần Quốc Toại - 陳國遂

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:23

 

Nguyên tác

山豈忍埋成器玉,
月空自照少年魂。

Phiên âm

Sơn khởi nhẫn mai thành khí ngọc,
Nguyệt không tự chiếu thiếu niên hồn.

Dịch nghĩa

Núi há nỡ chôn hòn ngọc đã mài dũa thành đồ vật?
Trăng luống soi dọi mảnh hồn của kẻ thiếu niên.

Bản dịch của Huệ Chi

Ngọc mới mài xong núi nỡ chôn?
Trăng suông soi dọi chút anh hồn.
Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong An Nam chí lược.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quốc Toại » Vãn Văn Hiến hầu