15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:17

惟詩可勝金

古來何物不成土?
死後惟詩可勝金。

 

Duy thi khả thắng kim

Cổ lai hà vật bất thành thổ?
Tử hậu duy thi khả thắng kim.

 

Dịch nghĩa

Xưa nay vật gì mà chẳng hoá thành đất?
Sau khi chết, chỉ còn thơ để lại là quý hơn vàng.


Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong An Nam chí lược.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chết xuống vật gì không hoá đất?
Riêng thơ để lại quý hơn vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mọi vật chết rồi đều hoá đất
Riêng thơ còn lại quý hơn vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi vật xưa nay đều hoá đất?
Chết rồi thơ lại quý hơn vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời