21/05/2024 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Duy thi khả thắng kim
惟詩可勝金

Tác giả: Trần Quốc Toại - 陳國遂

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 10:17

 

Nguyên tác

古來何物不成土?
死後惟詩可勝金。

Phiên âm

Cổ lai hà vật bất thành thổ?
Tử hậu duy thi khả thắng kim.

Dịch nghĩa

Xưa nay vật gì mà chẳng hoá thành đất?
Sau khi chết, chỉ còn thơ để lại là quý hơn vàng.

Bản dịch của Huệ Chi

Chết xuống vật gì không hoá đất?
Riêng thơ để lại quý hơn vàng.
Đây là hai câu của một bài thơ trong Sầm Lâu tập đã mất, được chép trong An Nam chí lược.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quốc Toại » Duy thi khả thắng kim