15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tranquanghung vào 08/06/2009 08:46

即事

會稽舊事君須記,
驩演猶存十萬兵。

 

Tức sự (II)

Cối Kê cựu sự quân tu ký,
Hoan Diễn do tồn thập vạn binh.


Sử chép ngày 26 tháng chạp năm Giáp Thân (tháng 1-1285), giặc đánh vào cửa ải Chi Lăng, Nội Bàng. Trước sức tiến quân ào ạt của 50 vạn quân Nguyên, thế quân ta bất lợi. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về Vạn Kiếp. Vua lập tức ngự thuyền ra Hải Đông gặp Hưng Đạo Vương, không kịp ngự thiện, mãi đến chiều người lính Trần Lai mới dâng cơm, được vua ban khen là trung. Hưng Đạo vương vâng mệnh chọn những người dũng cảm làm tiên phong, vượt biển vào Nam, thế quân lên dần. Các quân thấy vậy, không đạo quân nào không đến tập hợp. Vua làm hai câu thơ này đề ở đuôi thuyền.

Về nội dung thì ý nghĩa bài thơ thật phong phú. Có ôn cố tri tân (nhắc lại chuyện cũ thời Xuân Thu Chiến quốc khi Việt Vương Câu Tiễn thất trận, chỉ còn một nghìn quân, lui về Cối Kê ẩn nhẫn mà còn đánh bại được Ngô vương Phù Sai, dựng nên nước Việt cường thịnh bao gồm cả lãnh thổ nước Ngô. So sánh với hiện tại, vua Trần Nhân Tông ngoài các đạo quân đang tham chiến ở mạn Đông Bắc, vẫn còn mười vạn quân ở Châu Hoan, Châu Diễn). Có niềm tin vào sức mạnh dân tộc, có niềm lạc quan tất thắng. Là bài thơ, cũng là khẩu hiệu chiến đấu làm nức lòng quân sĩ...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Cối Kê chuyện cũ nhớ chăng
Nơi Hoan Diễn chục vạn binh vẫn còn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cối Kê sự cũ người cần nhớ
Hoan Diễn vẫn còn chục vạn binh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cối kê việc cũ ngươi nên nhớ,
Hoan Diễn vẫn còn chục vạn binh.

15.00
Trả lời