Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2016 09:03

中秋遇雨無月

清辰今夜值中秋,
借問何由月色幽。
更裡姮娥猶晦跡,
樓前騷客思悠悠。

 

Trung thu ngộ vũ vô nguyệt

Thanh thần kim dạ trị trung thu,
Tá vấn hà do nguyệt sắc u.
Cánh lý Hằng Nga do hối tích,
Lâu tiền tao khách tứ du du.

 

Dịch nghĩa

Đêm nay chính là tiết trung thu
Không hiểu vì đâu bóng mây mờ tối
Hằng Nga còn ẩn bóng trong gương
Tao khách ở trước lầu buồn dằng dặc


Nguồn: An Phong thi văn tập (Trần Ngọc Dư), Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Đêm nay chính gặp tiết trung thu,
Ướm hỏi vì sao ánh nguyệt mờ?
Cung Quảng cô Hằng còn ẩn bóng,
Trước lầu thơ thẩn khách làng thơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Đêm nay trung thu thật thanh tĩnh,
Cớ hỏi sao trăng lại mờ tối?
Lại thêm Hằng Nga cùng ẩn khuất,
Trước lầu phong nhã khách ung dung

Thoáng hồng trần vụt qua trước mặt
Yêu và hận khó thể chung đường
Nghiệt Hỏa hồng thiêu đốt tương tư
Mưa Huyền Vũ nhỏ sầu thương nhớ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời