Dưới đây là các bài dịch của Vũ Đình Ngạn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bồn trung tùng thụ (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Một cây tùng nọ,
Trồng chậu để chơi.
Thân cây thấp bé,
Gốc rễ sần sùi.
Bụi phủ đầy lá,
Đất lại ít oi.
Nếu trồng xuống đất,
Cây cao ngất trời.

Ảnh đại diện

Cung hoạ Chu công đề hoa viên thi (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Vườn nhỏ trồng hoa thú thảnh thơi,
Hoa thần sớm đã báo tin vui.
Gió kia có ý đưa hương ngát,
Mưa nọ vô tình thắm nhị tươi.
Ngắm cảnh lầu cao càng thấy rõ,
Vui chân xe nhỏ dạo đi chơi.
Khách thường đi lại bình hoa đẹp,
Hướng tới lầu thơ để hẹn lời.

Ảnh đại diện

Xuân nhật tư Mai Động công (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Non sông tươi sáng cảnh sang xuân,
Hướng tới miền nam nhớ cố nhân.
Trung nghĩa lòng son bền sắt đá,
Giang hồ chí lớn ở kinh luân.
Quy Sơn muốn phá hiềm không búa,
Giặc Pháp mong trừ há tiếc thân.
Trong ngục đón xuân thêm nghị lực,
Thề cùng tâm chí cứu nhân dân.

Ảnh đại diện

Tướng công đệ ngũ chu niên huý nhật kỷ niệm (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Quế Sơn cờ tướng áng mây bay,
Ngày giỗ thứ năm tính đến nay.
Cứu nước lòng trung ghi sử sách,
Thương dân chính tốt có thơ hay.
Bài xâm ròng rã lòng nguyện thắm,
Giết giặc bao năm chí chẳng lay.
Muôn thuở anh hùng lưu tiếng tốt,
Ghi công bia đá hãy còn đây.

Ảnh đại diện

Văn Tướng công ai phó hữu cảm chi tác (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Xa trông cửa Tướng lòng đau xót,
Ải vắng nghe tin dạ chứa chan.
Ảm đạm đầu non sương tuyết phủ,
Bâng khuâng năm hết cội mai tàn.
Một bầu chính khí hoàn trời đất,
Muôn trượng văn chương trọng Đẩu San.
Hoàng Hạc lầu kia người đã khuất,
Nghìn năm mây trắng phủ trên ngàn.

Ảnh đại diện

Biên cương lữ dạ cảm tác (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Một mình nơi ải vắng,
Đêm trọ ngán nỗi mình.
Nhìn trăng núi ảm đạm,
Nghe cuốc kêu buồn tênh.
Rót ba chén rượu nhạt,
Trăm nỗi lúc tàn canh.
Gà gáy vang trong núi,
O o gọi Tổ sinh

Ảnh đại diện

Tối ái Gia Nguyên (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Gặp cơn nguy hiểm dạ không nàn,
Nhờ có mưu hay được vẹn toàn.
Trận thắng Gia Nguyên vui biết mấy,
Quân dân khí mạnh khắp giang san.

Ảnh đại diện

Điền lạp (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Vui bạn đi săn thẳng ruổi rong,
Ngựa, người thấp thoáng ở trong rừng.
Truy lùng như thể xua bầy giặc,
Bắn giỏi mới mong sớm lập công.
Đường gặp sài lang cần đánh mạnh,
Hang sâu rắn độc móc cho cùng.
Đường về thong thả vui tầm mắt,
Nước biếc non xanh mãi ngắm trông.

Ảnh đại diện

Ngẫu thành (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Ngư Phong nghĩa lớn dựng cờ hồng,
Đánh Pháp bảy năm ý chí hùng.
Giết giặc đến già còn mối hận,
Nỗi niềm thấu rõ có non sông.

Ảnh đại diện

Điếu Cách Pha tiên sinh (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Cách Pha khẳng khái tấm lòng trung,
Rạch ruột chửi Tây khí thế hùng.
Gươm báu chưa trừ xong lũ giặc,
Hồn thiêng thực chẳng thẹn nho phong.

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối