Thanh Ba tri huyện nhiễu dân tình,
Có cụ Ngư Phong xử rất minh.
Trừ bọn quan tham dân cảm phục,
Quan liêm, Phật sống mãi lưu danh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)