Dưới đây là các bài dịch của Triệu Triệu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngô công đức chính (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Triệu Triệu

Thanh Ba tri huyện nhiễu dân tình,
Có cụ Ngư Phong xử rất minh.
Trừ bọn quan tham dân cảm phục,
Quan liêm, Phật sống mãi lưu danh.

Ảnh đại diện

Văn cô ố điểu đề (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Triệu Triệu

Chim kia sao giống tựa con ô,
"Cô ố" dài hơi cứ thế hô.
Cây vải, đêm kêu sao cấp thiết,
Đỗ hoa ngày hót lưỡi càng khô.
Khối đàn bà tốt không hờn giận,
Bao mẹ chồng hiền thắm đẹp tô.
"Cô ái" mà kêu mau đổi lại,
Người đời không ghét lại yêu cơ.

Ảnh đại diện

Bô trung xuân nhật kiến trà mi hữu cảm (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Triệu Triệu

Từ khi giặc Pháp sang xâm phạm,
Thế sự đáng buồn tức cảnh ngâm.
Trong chậu trà mi xuân vẫn cảm,
Chẳng phiền lo nghĩ thật vô tâm.


Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]