Cứ nhẹ vờn xoay nghiêng cọng cỏ
Lá cao su nghe cái lạnh nao lòng
Ở phía núi, mù sương mưa nhỏ
Chiếc khăn mây nghe nặng… mấy vòng?

Chưa kịp nắng, gió hiu hiu nẻo gió
Cái lạnh vô tình vương bóng cây
Em ủ ấm trong khăn len áo gió
Tờ lịch cuối năm mỏng mảnh hao gầy!

Gió cuối mùa se sắt nước trên sông
Hoa tím sim mua ớn lạnh giữa đồng
Lục bình trôi, giấc giang hồ nho nhỏ
Có nhạt phai gió lạnh phiêu bồng?

Gió cuối năm, chung chiêng mắt con gái
Đi ngược đường chưa kịp nhận ra nhau
Cái lạnh se se, thoáng nụ cười thật nhẹ
Nắng ươm vàng thủng thẳng đến sau!

Gió cuối năm, phía nào cũng nhớ
Để mùa chưa kịp trẩy lá hoàng mai
Cây chớm lộc chờ xuân dâng nhựa
Nắng chờ duyên ấm hết hình hài…


Cuối năm 2014