Mùa đông năm ấy buồn!
Tôi về nghe tiếng chuông
Lòng như hang đá lạnh
Nắng lưng chừng thôi buông!

Em ngày xưa bướm trắng
Lá sân trường như reo
Buổi tan trường trong nắng
Tôi ngợp vào trong veo

Mùa đông vai gầy mỏng
Tóc thề em run run
Tay ta làm khăn ấm
Chút lửa tình run run…

Lỡ trách mùa đông bạc?
Trắng môi em, chiều phai
Hành lang bệnh viện vắng
Tôi tìm ai, hỏi ai?

Cả mùa đông tê tái
Em thiên thần trên cao
Lỡ trách mùa đông mãi
Mây trời. Gió lao xao…