“Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa…”

Bùi Giáng


Lá hoa, cây cỏ, quê nhà
Vào trong giấc mộng cười xoà rằng quê

Tên từ đất, nước, sơn khê
Bặt vô âm tín. Tìm về rằng xưa

Quê phờ phạc trắng cơn mưa
Nhà xiêu xiêu mái lốc vừa sang thăm

Hỏi nhau chỗ mộ cha nằm
Gò nghiêng nghiêng bãi nước xăm xắp bờ

Hỏi quê? rằng ấy quê hờ
Ngụ cư bốn cõi mịt mờ ngàn dâu

Mang trong mình nắm đất màu
Rằng là quê đó dãi dầu nắng mưa

Mong mình trở lại ngày xưa
Tắm sông thơ ấu lăn bừa đất quê

Quê giờ ở giữa tỉnh mê
Đêm chiêm bao mộng nhập về đất quê…