Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 09:16

寄普慧尊者其一

種種虛偽,
無法可得。
病眼空花,
妄分南北。
也不造惡,
也不修善。
睡來打眠,
饑來喫飯。
從他擾擾,
任爾紛紛。
元來依舊,
泰宇主人。

 

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1

Chủng chủng hư nguỵ,
Vô pháp khả đắc.
Bệnh nhãn không hoa,
Vọng phân nam bắc.
Dã bất tạo ác,
Dã bất tu thiện.
Thuỵ lai đả miên,
Cơ lai khiết phạn.
Tòng tha nhiễu nhiễu,
Nhậm nhĩ phân phân.
Nguyên lai y cựu,
Thái vũ chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Mọi vật đều hư ảo,
Không cách nào nắm được.
Như con mắt đau ốm nảy hoa,
Phân biệt bừa thành Nam ra Bắc.
Cũng chẳng gây điều ác,
Cũng không làm điều thiện.
Buồn ngủ thì đi ngủ,
Đói bụng thì ăn cơm.
Mặc nó cứ rối loạn,
Mặc nó cứ bộn bề.
Vốn xưa vẫn thế,
Là chủ của vũ trụ bao la.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Muôn vật ảo huyền,
Không sao nắm được.
Mắt, bệnh quáng mờ,
Chia bừa nam bắc.
Cũng không làm ác,
Cũng chẳng làm lành.
Buồn ngủ thì ngủ,
Đói bụng thì ăn.
Mặc chúng quanh quẩn,
Mặc bay rối bời.
Làm chủ vũ trụ,
Gốc xưa không dời!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi vật đều là ảo hư,
Không cách nào nắm được như ta ngờ.
Con mắt đau ốm nảy hoa,
Phân bừa thành Bắc ra Nam một nhà.
Điều ác cũng chẳng gây ra,
Không làm điều thiện cũng là tự nhiên.
Buồn ngủ thì đi ngủ liền,
Ăn cơm đói bụng tự nhiên mỗi người.
Mặc nó cứ rối loạn thôi
Bộn bề mặc nó có hồi ổn yên.
Vốn xưa vẫn thế không riêng,
Bao la vũ trụ mọi miền đều theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vật đều mọi sự ảo hư,
Không còn nắm được cách như ta ngờ.
Ốm đau con mắt nảy hoa,
Phân bừa thành Bắc, Nam ra một nhà.
Chẳng cho điều ác xảy ra,
Không làm điều thiện cũng là tự nhiên.
Lúc người buồn ngủ, ngủ liền,
Ăn cơm đói bụng tự nhiên mỗi người.
Mặc cho cứ rối loạn thôi
Bộn bề mặc nó có hồi ổn yên.
Vốn xưa vẫn thế không riêng,
Bao la vũ trụ mọi miền đều theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời