Xuân về bè bạn mỏi mòn trông
Một chậu hải đường nở rộ bông
Sắc đỏ sang giàu anh thích ngắm
Lá xanh phú quý chị ưa trồng
Dịu dàng cánh mỏng như e lệ
Thoang thoảng mùi thơm chẳng nực nồng
Ngày Tết nụ hoa cười đón lộc
Người vui phơi phới giấc mơ hồng!


13-02-2016