和春臺即景詩其二

詩壇誰是樹危旗,
紙滿雲煙酒滿卮。
宦地江山經指點,
遊人車馬自輕肥。
陽春白雪賡難和,
大呂黃鐘響易遲。
贏得朱磯風月興,
幾回吟賞欲忘歸。

 

Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2

Thi đàn thuỳ thị thụ nguy kỳ?
Chỉ mãn vân yên tửu mãn chi.
Hoạn địa giang sơn kinh chỉ điểm,
Du nhân xa mã tự khinh phì.
Dương xuân bạch tuyết” canh nan hoạ,
Đại lữ, Hoàng chung hưởng dị trì.
Doanh đắc Châu ky phong nguyệt hứng,
Kỷ hồi ngâm thưởng dục vong quy.

 

Dịch nghĩa

Ai là người dựng cao cờ trên đàn thơ?
Khiến nên giấy đầy mây khói, rượu đầy chén
Mắt nhìn tay trỏ trải khắp sông núi nằm trong đất trị nhậm
Làm người dạo chơi thì tự mặc áo cừu nhẹ, ngồi xe có ngựa béo kéo
Đàn hát khúc xưa như “Dương xuân bạch tuyết” thì khó có người hoà theo
Nhưng đến từ khúc có luật Hoàng chung đi đôi với Đại lữ vừa cất lên đã có âm hưởng vọng lại dễ dàng và chậm rãi
Xoay xở được cái hứng thú gió trăng ở gành Đỏ
Bao hồi ngâm vịnh và thưởng ngoạn muốn quên về


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thi đàn ai đã dựng cao cờ?
Khiến rượu đầy be, túi đẫy tờ
Đất nhậm núi cao, sông rộng trải
Người chơi ngựa béo áo lông tơ
Dương xuân bạch tuyết ca nan hoạ
Đại lữ, Hoàng chung luật những chờ
Trăng gió gành Son xoay được hứng
Quên về, mê mải vịnh ngâm thơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Thi đàn ai đã cắm cờ cao?
Giấy tả làn mây, rượu ngọt ngào
Đất khách non sông chào sĩ hoạn
Làng chơi xe ngựa thú văn hào
“Dương xuân bạch tuyết” ca nan hoạ
Đại lữ, Hoàng chung điệu dạt dào
Gành Đỏ gió trăng bày cảnh đẹp
Xui người ngâm thưởng khó về sao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời