Núi Ngô trong mộng đường dài,
Thuyền đơn thân gửi, miệt mài biển xa.
Mưa xuân chín chục ngày qua,
Ba ngàn dặm lối về nhà gian nan.
Dừa xanh đất ẩm sương Man,
Sông sâu mù độc che hàng liễu nghiêng.
Sầu như biển, đứng tựa hiên,
Hoa mộc lan tiếng đỗ quyên hót buồn.

tửu tận tình do tại