Khúc truyền lại bởi người xưa,
Thương bàn tay nhỏ ngón đưa nhẹ nhàng.
Tương Linh đàn sắt buồn vang,
Thêm bài Thục quốc nỗi oan đắm chìm.
Như oanh hót gió rồi im,
Sông thu nhạn tán cũng tìm nối nhau.
Khiến cho khách bắc đeo sầu,
Mơ hồ như tưởng nỗi đau một thời.

tửu tận tình do tại