Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/06/2014 10:46 bởi tôn tiền tử
Trương Thúc Khanh 張叔卿, năm sinh mất không rõ, làm quan đến Quảng Châu phán quan, thơ còn 2 bài.