Ngước nhìn trời, mặt hồ phẳng lặng
Rừng bao la đang ngắm suối ngàn
Cảnh hồ bỗng đẹp huy hoàng
Tưởng như thuyền đã tới ngang mặt trời

tửu tận tình do tại