和盧從事懋泛洞庭

平湖一望上連天,
林景千尋下洞泉。
忽驚水上光華滿,
疑是乘舟到日邊。

 

Hoạ Lư tòng sự Mậu “Phiếm Động Đình”

Bình hồ nhất vọng thướng liên thiên,
Lâm cảnh thiên tầm há động tuyền.
Hốt kinh thuỷ thượng quang hoa mãn,
Nghi thị thừa chu đáo nhật biên.

 

Dịch nghĩa

Mặt hồ phẳng lặng, ngước nhìn chân trời,
Lại nhìn xuống cảnh rừng với suối, động kéo dài cả ngàn tầm.
Bỗng thấy mặt hồ đầy cảnh đẹp rực rỡ,
Tựa như đang đi thuyền vào mặt trời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngước nhìn trời, mặt hồ phẳng lặng
Rừng bao la đang ngắm suối ngàn
Cảnh hồ bỗng đẹp huy hoàng
Tưởng như thuyền đã tới ngang mặt trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt hồ phẳng lặng, nhìn chân trời,
Nhìn xuống ngàn rừng động suối khơi.
Bỗng thấy mặt hồ đầy cảnh đẹp,
Tưởng như thuyền tới chốn biên trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt hồ phẳng lặng, nhìn trời,
Suối rừng nhìn xuống ngàn khơi động dài.
Cảnh hồ bỗng thấy đẹp đầy,
Tưởng như thuyền tới chốn đây bên trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời