09/12/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lư tòng sự Mậu “Phiếm Động Đình”
和盧從事懋泛洞庭

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 14:53

 

Nguyên tác

平湖一望上連天,
林景千尋下洞泉。
忽驚水上光華滿,
疑是乘舟到日邊。

Phiên âm

Bình hồ nhất vọng thướng liên thiên,
Lâm cảnh thiên tầm há động tuyền.
Hốt kinh thuỷ thượng quang hoa mãn,
Nghi thị thừa chu đáo nhật biên.

Dịch nghĩa

Mặt hồ phẳng lặng, ngước nhìn chân trời,
Lại nhìn xuống cảnh rừng với suối, động kéo dài cả ngàn tầm.
Bỗng thấy mặt hồ đầy cảnh đẹp rực rỡ,
Tựa như đang đi thuyền vào mặt trời.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngước nhìn trời, mặt hồ phẳng lặng
Rừng bao la đang ngắm suối ngàn
Cảnh hồ bỗng đẹp huy hoàng
Tưởng như thuyền đã tới ngang mặt trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Hoạ Lư tòng sự Mậu “Phiếm Động Đình”