遙同蔡起居偃松篇

清都眾木總榮芬,
傳道孤松最出群。
名接天庭長景色,
氣連宮闕借氛氳。
懸池的的停華露,
偃蓋重重拂瑞雲。
不借流膏助仙鼎,
願將楨幹捧明君。
莫比冥靈楚南樹,
朽老江邊代不聞。

 

Dao đồng Sái Khởi Cư yển tùng thiên

Thanh đô chúng mộc tổng vinh phân,
Truyền đạo cô tùng tối xuất quần.
Danh tiếp thiên đình trường cảnh sắc,
Khí liên cung khuyết tá phân uân.
Huyền trì đích đích đình hoa lộ,
Yển cái trùng trùng phất thuỵ vân.
Bất tá lưu cao trợ tiên đỉnh,
Nguyện tương trinh cán bổng minh quân.
Mạc tỷ Minh Linh Sở nam thụ,
Hủ lão giang biên đại bất văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Kinh kỳ cây cối tốt như nêm
Rằng một chồi thông vượt hẳn lên
Cảnh sắc thiên đình thêm nổi tiếng
Phong quang đầm ấm điện cung liền
Hồ treo rờ rỡ sương hoa đọng
Tán rợp tầng tầng mây thắm chen
Không tiếc tiên đơn phù vạc báu
Xin đem thân mạnh giúp vua hiền
Chớ sánh Minh Linh cây đất Sở
Bên sông già vụng cõi đời quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đô thành rợp bóng cây xanh tốt
Trong đó thông xa vượt mọi cây
Nổi danh thân tới cung trời
Triều đình khí tiết mượn nơi cao vời
Trên ao hồ sương rơi đình chỉ
Sức che chùm thậm chí chạm mây
Ân vua không mượn giúp ai
Nguyện đem tài cán phò ngài minh quân
Đừng so đất Sở cây thiêng
Lão già cổ hủ đời thường đâu hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời