14/05/2021 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dao đồng Sái Khởi Cư yển tùng thiên
遙同蔡起居偃松篇

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 02:34

 

Nguyên tác

清都眾木總榮芬,
傳道孤松最出群。
名接天庭長景色,
氣連宮闕借氛氳。
懸池的的停華露,
偃蓋重重拂瑞雲。
不借流膏助仙鼎,
願將楨幹捧明君。
莫比冥靈楚南樹,
朽老江邊代不聞。

Phiên âm

Thanh đô chúng mộc tổng vinh phân,
Truyền đạo cô tùng tối xuất quần.
Danh tiếp thiên đình trường cảnh sắc,
Khí liên cung khuyết tá phân uân.
Huyền trì đích đích đình hoa lộ,
Yển cái trùng trùng phất thuỵ vân.
Bất tá lưu cao trợ tiên đỉnh,
Nguyện tương trinh cán bổng minh quân.
Mạc tỷ Minh Linh Sở nam thụ,
Hủ lão giang biên đại bất văn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Kinh kỳ cây cối tốt như nêm
Rằng một chồi thông vượt hẳn lên
Cảnh sắc thiên đình thêm nổi tiếng
Phong quang đầm ấm điện cung liền
Hồ treo rờ rỡ sương hoa đọng
Tán rợp tầng tầng mây thắm chen
Không tiếc tiên đơn phù vạc báu
Xin đem thân mạnh giúp vua hiền
Chớ sánh Minh Linh cây đất Sở
Bên sông già vụng cõi đời quên
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Dao đồng Sái Khởi Cư yển tùng thiên