33.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2008 11:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/05/2024 15:22

示太尉蘇憲誠,太保吳和義

既懷出素養胸中,
聞說微言意允從。
貪欲黜除千里外,
希夷之理日包容。

 

Thị thái uý Tô Hiến Thành, thái bảo Ngô Hoà Nghĩa

Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung,
Văn thuyết vi ngôn, ý doãn tòng.
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại,
Hy di chi lý nhật bao dung.

 

Dịch nghĩa

Đã ấp ủ trong lòng ý muốn thoát ra ngoài cõi tục,
Nên khi nghe lời huyền diệu là chân thành tin theo.
Hãy trừ bỏ và đuổi sự tham muốn ra ngoài nghìn dặm,
Hàng ngày chất chứa trong lòng cái lẽ nhiệm mầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Như muốn lìa xa cõi bụi hồng,
Vẳng nghe lời diệu, hãy vui lòng.
Đuổi ngoài nghìn dặm niềm tham muốn,
Để lẽ huyền vi chứa ở trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Tin nghe theo lẽ diệu huyền,
Bởi lòng đã quyết lánh miền trần ai.
Ý tham gạt bỏ dặm ngoài,
Nhiệm mầu lẽ ấy, ngày ngày chắt chiu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấp ủ trong lòng toan thoát tục
Nghe lời huyền diệu vốn tin ngay
Lòng tham đuổi sạch xa ngàn dặm
Chứa ở bên trong lẽ nhiệm mầu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ý muốn lìa xa cõi bụi hồng,
Nghe lời huyền diệu tin trong lòng.
Đuổi tham ước muốn ngoài nghìn dặm,
Chất chứa trong lòng lẽ nhiệm mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn lìa xa cõi bụi hồng,
Nghe lời huyền diệu trong lòng tin ngay.
Đuổi xa tham muốn tháng ngày,
Trong lòng chất chứa lẽ hay nhiệm mầu.

15.00
Trả lời