15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hiến Chương (13 bài)
- Trần Liễn (1 bài)
- Trương Bật (1 bài)
- Khâu Tuấn (1 bài)
- Biện Vinh (1 bài)
Tạo ngày 27/01/2019 10:03 bởi tôn tiền tử
Thẩm Chu 沈周 (1427-1509) là thi nhân, thư hoạ gia đời Minh, tự Khải Nam 启南, hiệu Thạch Điền 石田, Bạch Thạch ông 白石翁, Ngọc Điền sinh 玉田生, Hữu Trúc cư chủ nhân 有竹居主人, người Trường Châu (nay là huyện Ngô, Giang Tô). Tác phẩm có Thạch Điền tiên sinh tập.