em yêu con đường
đưa đi khắp nơi
ngày học đến trường
ngày nghỉ đi chơi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013