Một thời bé bỏng
Như con chích choè
Em nằm ôm mẹ
Em hay khóc nhè!

Em không còn bé
Như ngày năm xưa
Mỗi khi đi ngủ
Em thường nằm mơ

Nằm mơ em thấy
Đúng con chích choè
Nằm mơ em thấy
Nó đang khóc nhè


2006

Bài thơ này đã được phổ nhạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]