Xanh rì rừng xanh,
Long lanh núi biếc,
Xanh ngắt ngàn dâu,
Đồng sâu xanh thẫm.

Bốn mùa tươi thắm,
Sông núi xanh rờn.
Mỹ đến thả bom,
Ruộng vườn Mỹ đốt!

Căm thù lũ giặc,
Đốt một, trồng nghìn.
Trồng dừa, dừa lên,
Trồng xoan, xoan tốt...

Cây lên cao vút,
Cành biếc ôm nhau
Như tay bắt tay
Như bè như bạn...

Tổ quốc đẹp đẽ,
Xanh biếc một màu.
Xanh đến mãi sau,
Kéo đài bóng mát.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977