Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2009 05:51

Việc chi em phải tuyệt tình
Năm mươi năm ấy có mình có ta
Con thuyền đi giữa phong ba
Mải trong bão tố có ta có mình

Cuộc đời là những mưu sinh
Khổ trong nỗi khổ có mình có ta
Cơn vui chén rượu la đà
Quên đi tất cả giữa ta với mình

Vẫn là một kiếp nhân sinh
Một đời tro bụi, có mình, có ta
Não nề bóng lẻ phôi pha
Một hồi chuông mộng, giữa ta với mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]