春曉

忽聞何處鳥,
客枕夢回新。
窗外雲如幕,
空中雨似塵。
花容猶隱露,
草色欲圍人。
遊子吟風月,
誰能報得春。

 

Xuân hiểu

Hốt văn hà xứ điểu,
Khách chẩm mộng hồi tân.
Song ngoại vân như mạc,
Không trung vũ tự trần.
Hoa dung do ẩn lộ,
Thảo sắc dục vi nhân.
Du tử ngâm phong nguyệt,
Thuỳ năng báo đắc xuân.

 

Dịch nghĩa

Chợt nghe tiếng chim hót nơi nao?
Bên gối khách lại một giấc mơ mới
Ngoài cửa sổ, mây như tấm màn che
Trên không trung, mưa dăng tựa bụi
Vẻ hoa còn náu trong móc sớm
Màu cỏ như muốn vây lấy người
Du tử ngâm thơ dưới trăng gió
Ai hay báo được tin xuân đến rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Chim đâu chợt nghe vang
Gối khách mộng vừa tàn
Màn mây che ngoài cửa
Mưa bụi trùm không gian.
Mặt sương mai e ấp
Người sắc cỏ vây ràng
Du tử ngâm trăng gió
Ai hay báo xuân sang?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chợt nghe chim hót nơi nào
Bâng khuâng gối khách tan vào giấc mơ
Ngoài song mây tựa màn che
Lay phay mưa bụi phất phơ đầy trời
Vẻ hoa ẩn giọt sương rơi
Cỏ xanh như muốn ghẹo người chưa tha
Gió trăng du tử ngâm thơ
Xuân sang còn vẫn đợi chờ báo tin

Chưa có đánh giá nào
Trả lời