21/06/2021 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hiểu
春曉

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2016 20:10

 

Nguyên tác

忽聞何處鳥,
客枕夢回新。
窗外雲如幕,
空中雨似塵。
花容猶隱露,
草色欲圍人。
遊子吟風月,
誰能報得春。

Phiên âm

Hốt văn hà xứ điểu,
Khách chẩm mộng hồi tân.
Song ngoại vân như mạc,
Không trung vũ tự trần.
Hoa dung do ẩn lộ,
Thảo sắc dục vi nhân.
Du tử ngâm phong nguyệt,
Thuỳ năng báo đắc xuân.

Dịch nghĩa

Chợt nghe tiếng chim hót nơi nao?
Bên gối khách lại một giấc mơ mới
Ngoài cửa sổ, mây như tấm màn che
Trên không trung, mưa dăng tựa bụi
Vẻ hoa còn náu trong móc sớm
Màu cỏ như muốn vây lấy người
Du tử ngâm thơ dưới trăng gió
Ai hay báo được tin xuân đến rồi

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Chim đâu chợt nghe vang
Gối khách mộng vừa tàn
Màn mây che ngoài cửa
Mưa bụi trùm không gian.
Mặt sương mai e ấp
Người sắc cỏ vây ràng
Du tử ngâm trăng gió
Ai hay báo xuân sang?
Nguồn: Hội Tao Đàn (Tác giả - tác phẩm), Viện Nghiên cứu Hán-Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Xuân hiểu