Lần nọ có con cáo
Đêm lẻn vào chuồng gà
Thấy có chú gà trống
Đậu cao trên thanh xà

“Chào gà trống”, cáo nói
“Anh biết chưa tin này
Tin rằng vua sư tử
Quyết định từ hôm nay

Tất cả các loài vật
Phải chung sống với nhau
Trong hoà bình, thân ái
Không ai làm ai đau”

“Thế thì thật vui quá!
Bác chó đang đến đây”
Gà nói, “Tôi tin bác
Sẽ rất thích tin này

À mà kìa, anh cáo
Sao anh vội bỏ đi?
Đã có lệnh sư tử
Thì anh còn sợ gì?”

“Tôi e rằng bác chó
Chưa được nghe lệnh này
Mà tôi cũng đang bận
Chào anh, tôi đi đây”

Con cáo gian, hẳn thế
Nhưng mà nó thông minh
Gặp thế bí, vẫn biết
Tự chống đỡ cho mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]