cú ho sù sụ
quạ qua vỗ về
ru cú ngủ mê
ở kề cổ thụ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013