Những vì sao đẹp
Em ngắm đêm đêm
Có vì sao lạ
Có vì sao quen

Em yêu bao tên
Thần Nông, Bắc Đẩu
Nhưng còn triệu tên
Em chưa biết thấu

Giữa nghìn sao sáng
Rung rinh bầu trời
Em như vừa thấy
Sao của loài người

Sao của Liên Xô
Phóng từ mặt đất
Đang bay mở đường
Dẫn em bay khắp

Bay vòng quả đất
Vút đến cung trăng
Bay xa hơn nữa
Qua vùng sông Ngân

Sao lạ, sao quen
Bỗng đều quyến luyến
Triệu mắt nhìn em:
“Đợi ngày em đến!”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970