Tôi về
Quảng Ngãi không mưa...
Nắng se se
Gió
cũng vừa vừa thôi
Tôi về
lòng bỗng rộn vui
Những yêu dấu cũ
bồi hồi quanh đây...
Trà Giang - con nước tình đầy
Lối
thành phố nhỏ
lá bay la đà...

Tôi về
ôn lại mùa xưa
Bước chân mẹ
thuở mới vừa đôi mươi...
Tôi về tìm những ban trưa
Hàng tre đón gió biển đưa
ru hời...

Về nghe cát ấm nẻo đời
Nghe bao thương mến gọi mời
đâu đây...


Quảng Ngãi, 20/8/2011