Nếu Hà Nội không có em
Anh chẳng biết phải đi tìm ở đâu
Một tình yêu thuở ban đầu
Với cô gái tựa sắc màu thời gian

Biết đau trong cõi lá vàng
Ngày thưa thớt nắng, hoa tàn lối đi
Đêm chia tay - hẹn sẽ về
Vẫn còn khuyết mảnh trăng thề chờ nhau