Góc sân thơm mùi cỏ
Lửa bén vào hương đêm
Mùi hoa se se gió
Thơm lặng vào tiếng chim

Khói bếp cay nồng mắt
Tóc mai ướt sợi dài
mùa xuân bay lất phất
Rơi thầm vạt áo ai

Ta với trời khuya vắng
Em đáy mắt long lanh
Cội mai vàng thinh lặng
Chờ khai nhuỵ đầu cành

Nồi bánh thơm chín tới
Mẹ cười xanh chéo khăn
Thời gian như sương khói
Khua rộn trước thềm sân

Bếp lửa hồng thêm tuổi
Tay ấm mở bình minh
Cho em cành lộc mới
Non tươi một cuộc tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]